Polimer Uygulamalar

Polimer Uygulamalar

Metal sabunları ve kaydırıcılar polimer endüstrisinde geniş kullanım alanına sahiptirler.

Metal sabunları termoplastiklerin akışkanlıklarını arttırır, proses sırasında yapışmayı engeller, reolojik özellikleri ve yüzey özelliklerini iyileştirir, yüksek sıcaklıklarda renk değişimini engeller, kalıp ayırıcı özelliğe sahiptirler.

Ürün Kodu Kimyasal İsim Sistem Türü Fiziksel Şekil
Aksab CA-3 Kalsiyum Stearat Ca Toz
Aksab CA-35 Kalsiyum Stearat (palm yağı bazlı) Ca Toz
Aksab CA-35 FD Kalsiyum Stearat (gıda da kullanılabilir) Ca Toz
Aksab CAL Kalsiyum Laurat Ca Toz
Aksab ZN-53 Çinko Stearat Zn Toz
Aksab ZN-53 FD Çinko Stearat (gıda da kullanılabilir) Zn Toz
Aksab ZN-535 Çinko Stearat (palm yağı bazlı) Zn Toz
Aksab ZNL Çinko Laurat Zn Toz
Aksab BA-3 Baryum Stearat Ba Toz
Aksab BAL Baryum Laurat Ba Toz
Aksab MG Magnezyum Stearat Mg Toz
Aksab ALD Alüminyum Distearat Al Toz