Kaydırıcılar

Kaydırıcılar

Kaydırıcılar, PVC üretimleri için sürtünmeleri azaltması bakımından çok önemlidir. Örneğin, rijit PVC üretimlerinde kaydırıcısız üretim yapmak imkânsızdır. Kaydırıcılar kendi aralarında dış, iç ve karma olmak üzere üçe ayrılırlar.

İç Kaydırıcılar

İç kaydırıcılar, PVC ile daha iyi uyumluluk gösteren maddelerdir. Bunlar, PVC içerisinde iyi çözünürler ve polimer molekülleri arası kuvvetleri zayıflatarak moleküller arası sürtünmeyi azaltırlar. Böylece polimerin akışkanlığını artırarak üretimin yükselmesini sağlarlar. İç kaydırıcıların çoğu PVC’nin camsı geniş sıcaklığı (Tg) ve diğer bazı özelliklerini düşürürler. İç kaydırıcıların kullanılmasıyla plastik yüzeyine yazı yazılması ve yüzeyin boyanması sırasında bir sorunla karşılaşılmaz. 

Dış Kaydırıcılar

İşleme sıcaklıklarındaki PVC bileşimleri ile uyumsuzluk gösteren (PVC içinde çözünmeyen veya homojen bir şekilde dağılmayan) maddelerdir. Dolayısıyla bu tür kaydırıcılar, PVC bileşikleri ile işleme ekipmanlarının metal yüzeyleri arasında ara yüzey olarak davranırlar ve erimiş PVC’nin işleme ekipmanına yapışmasına engel olurlar. PVC’nin işleme ekipmanı içindeki davranışı, dış kaydırıcı içeriğine bağlıdır. Ayrıca bu maddeler plastikleştirme işlemi sırasında polimer partikülleri arasındaki sürtünmeyi azaltarak ısı yükselmesini engellerler. 

Kaydırıcılar

Aklub Kimyasal İsim Fiziksel Şekil Erime Noktası Damlama Noktası
K-OPE 9X Yüksek yoğunluklu oksitlenmiş polietilen wax Beyaz Toz min 120 -
K-60 Ester wax Krem Toz 44-46 48
K-315 Ester wax Beyaz Toz min 80 87
K-12 Gliserin esteri Beyaz Toz 48-52 57
K-OPE 53/ K-90 Oksitlenmiş polietilen wax Sarımsı Toz 95-105 101
K-14 Ester wax Krem Toz max 60 60
K-30 Ester wax Krem Toz 57-59 57
K-43 Ester wax Renksiz Sıvı - -
K-321 Asit wax Krem Toz min 70 77
K-70 Ester wax kompleksi Sarımsı Toz min 43 56
K-320 Asit wax Beyaz Toz 54-63 58
K-23 Hidrokarbon wax Beyaz Toz 55-57 85
K-28 Polietilen wax Beyaz Toz 95-105 112
K-PE 20/ K-22 P Polietilen wax Beyaz Toz 95-105 106
K-325 Hidrokarbon wax Beyaz Toz 95-105 106
K-335 Hidrokarbon wax Beyaz Toz 95-105 113
K-100 Ester wax Krem Toz min 80 100
K-105 Ester wax Krem Toz min 80 -
K-110 Ester wax Krem Toz min 65 -
K-493 Polietilen Wax Beyaz Toz 110-120 -
K-293 Polietilen Wax Beyaz Toz - -