Metal Sabunları

Metal Sabunları

Bir metal oksidi veya hidroksiti ile bir yağ asidinin reaksiyonu sonucu oluşan metal sabunları, PVC formüllerinde yardımcı stabilizatör ve iç/dış kaydırıcı olarak kullanılmaktadırlar. Metal sabunları PVC formüllerinde tek tek kullanılabildikleri gibi sinerjik kombinasyonlar halinde de (Ca/Zn, Ba/Zn vb.) kullanılabilmektedir.

Genel olarak muhtelif uzunlukta yağ asitlerinin (C8….C22 vb) metaller ile oluşturdukları bileşiklerdir. Yaygın olarak kullanılan türleri stearik, laurik veya benzoik asitin Al, Ba, Ca, Pb, Mg veya Zn sabunlarıdır.

PVC formüllerinde iç kaydırıcı olarak kullanılan kalsiyum stearat, baryum stearat ve bu metallerin lauratları aynı zamanda ısı stabilitesini artıran, PVC yapısından koparak açığa çıkan HCl ile reaksiyona girerek CaCl2 tuzunu oluşturmak suretiyle etkilerini gösteren co-stabilizatörlerdir.

PVC formülasyonlarında dış kaydırıcı olarak kullanılan çinkonun metal sabunlarından, çinko stearat ve çinko laurat aynı zamanda ilk renklenmeyi azaltıcı etkiye sahiptir. Proseste, PVC yapısından koparak açığa çıkan HCl ile reaksiyona girerek ZnCl2 tuzunu oluşturmak suretiyle etkilerini gösteren co-stabilizatörlerdir.

Kod Kimyasal İsim Sistem Türü Fiziksel Şekil
Aksab CA-3 Kalsiyum stearat Ca Toz
Aksab CA-35 Kalsiyum stearat (bitkisel bazlı) Ca Toz
Aksab CA-35 FD Kalsiyum stearat (gıda uygulamaları) Ca Toz
Aksab CAL Kalsiyum laurat Ca Toz
Aksab CA-4 Kalsiyum stearat (polyolefin uygulamaları) Ca Toz
Aksab CA-12 HS Kalsiyum 12 – hidroksi stearat Ca Toz
Aksab ZN-53 Çinko stearat Zn Toz
Aksab ZN-53 FD Çinko stearat (gıda uygulamaları) Zn Toz
Aksab ZN-535 Çinko stearat (bitkisel bazlı) Zn Toz
Aksab ZNL Çinko laurat Zn Toz
Aksab ZN-12 HS Çinko 12 – hidroksi stearat Zn Toz
Aksab BA-3 Baryum stearat Ba Toz
Aksab BAL Baryum laurat Ba Toz
Aksab MG Magnezyum stearat Mg Toz
Aksab ZN-53 V Çinko stearat (vernik uygulamaları) Zn Toz
Aksab ZN-540 V Çinko stearat (ilk kat vernik uygulamaları) Zn Toz
Aksab ZN-543 VN Çinko stearat (vernik uygulamaları) Zn Toz
Aksab ZN-14 Bazik çinko stearat Zn Toz