Co-Stabilizatörler

Co-Stabilizatörler

Co-stabilizatörler PVC’ ye spesifik özellikler katmak için üretilen özel kimyasallardır. Kimyager Co-stabilizatörleri altında betadiketonlar ve hidrotalsitler yer almaktadır.